Algemeen

Deze website is eigendom van Naturaliz ( Birgit Wittevrongel, Kloosterstraat 6, 9080 Lochristi). Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben altijd voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan  het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van de website is onderworpen aan een clausule van niet-aansprakelijkheid, vermeld op www.naturaliz.be.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om Naturaliz aan te geven dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief en dat binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.  

De producten moeten binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de annulering worden teruggezonden.   U mag de producten pas terugzenden na ontvangst van een bevestiging met toelating van Naturaliz.
De producten moeten in perfecte staat, onbeschadigd en nog in de originele ongeopende verpakking worden teruggezonden naar Naturaliz. Naturaliz behoudt zich het recht voor om de teruggezonden producten te weigeren of niet terug te betalen indien deze beschadigd, gebruikt of gewassen zijn of indien de originele verpakking is geopend. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. In geval van annulering van de bestelling zal Naturaliz de koper binnen 30 werkdagen na ontvangst van de producten terugbetalen ten belope van de prijs van de producten, maar zal de retourkosten niet vergoeden.
In geval van retour, raden wij u ten stelligste aan om beroep te doen op een betrouwbare koeriersdienst, aangezien wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies van het pakket tijdens het transport. De niet-gefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde teruggezonden pakketten zullen worden geweigerd en teruggezonden naar de afzender.

Verlies of schade tijdens het transport

In overeenstemming met de Belgische wetgeving is de koper verantwoordelijk voor het verlies en/of de schade aan de producten na de levering. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de producten op het moment van levering. In geval van schade kunnen de goederen slechts worden vergoed of vervangen indien deze op het moment van ontvangst onmiddellijk worden teruggezonden naar Naturaliz. Door ondertekening van de ontvangstnota verklaart de koper genoegen genomen te hebben met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.  

Levering

Het risico gaat over op de klant vanaf de levering of afhaling van de goederen. Vanaf dat moment draagt de klant het risico op verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernietiging van de goederen. De eigendom gaat slechts over zodra de klant de volledige prijs heeft betaald.

Leveringstermijnen

Indien de producten voorradig zijn, worden ze geleverd binnen een termijn van maximum 1 week. De leveringstermijn gaat in na ontvangst van de betaling. Bij tijdelijke of definitieve uitputting van de bestelde producten, zal Naturaliz u hiervan op de hoogte brengen. De verwachte leveringstermijnen worden u slechts als aanwijzing meegedeeld en kunnen  onderhevig zijn aan veranderingen buiten onze wil om.

De koper dient een correct leveringsadres op te geven. In geval van een foutief leveringsadres, kunnen bijkomende kosten worden aangerekend (bijvoorbeeld voor de retourkosten van het pakket). In het geval van een fout in het leveringsadres opgegeven door de koper is Naturaliz nooit aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van de bestelde producten.

Prijs

De prijzen aangegeven op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Betaling

De betaling gebeurt steeds voorafgaand aan de levering.

Klachten

Eventuele klachten kunnen steeds per mail naar info@naturaliz.be verstuurd worden.

Clausule van niet-aansprakelijkheid

Deze clausule van niet-aansprakelijkheid is toepasselijk op elke bezoek van de website www.naturaliz.be. De website is eigendom van Naturaliz. De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de bepalingen van deze clausule van niet-aansprakelijkheid door het bezoek aan deze website.

De pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt met behulp van interactieve toepassingen, hebben een louter informatieve waarde, behoudens uitdrukkelijke afwijkende bepalingen.

Alle gegevens op deze website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ter beschikking gesteld en er worden enkel betrouwbare bronnen gebruikt. Naturaliz is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade geleden ten gevolge van de toegang tot en het raadplegen van gegevens en publicaties op de website.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij om deze websites te bezoeken. www.naturaliz.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites met een hyperlink en kan geen enkele garantie bieden wat de veiligheid van deze websites betreft. www.naturaliz.be is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of voor enige schade die de bezoeker zou kunnen lijden na het gebruik van deze hyperlinks. De aanwezigheid van deze links houdt op geen enkele wijze de aanvaarding ervan door Naturaliz in.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, logo’s, informatie, interactieve toepassingen, enz. zijn eigendom van  www.naturaliz.be. en zijn tevens beschermd door het auteursrecht. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, correctie of wijziging van deze site, in om het even welke vorm en met om het even welk middel is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, verboden. Elke overtreding zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd.

Bezoekers van deze site zullen de toelating hebben om gegevens te kopiëren, te printen en te gebruiken op voorwaarde dat deze uitsluitend zullen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik  en dit met uitsluiting van elke andere vorm van reproductie, distributie of exploitatie van derden.  

www.naturaliz.be respecteert de privacy van de gebruikers van de website in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.  

De website kan in principe altijd worden geraadpleegd, behalve bij technisch of algemeen onderhoud of indien er fouten moeten worden hersteld.